USPJEŠNO REALIZOVANE JAVNE TRIBINE

 

U okviru projekta „Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou“ koji Udruženje „HO Horizonti“ implementira u partnerstvu sa „Forumom žena“ Bratunac a uz finansijsku podršku švedske fondacije Kvinna till Kvinna, u toku aprila 2016. realiziran je ciklus javnih tribina u opštinama Gračanica, Srebrenik i Tuzla. Predstavnice mjesnih zajednica, NVO-a, mlade aktivistice, kao i predstavnice iz javnog i političkog života su u Tuzli diskutovale na temu „ Sa sociološkog aspekta – Zašto su žene nezainteresovane za promjene?“, u Srebreniku „Važnost uloge mladih i žena u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou“ i u Gračanici „”Učešće žena u procesima odlučivanja na lokalnom nivou”. Učesnice su se složile da je neophodna aktivnija angažiranost žena u procesima donošenja odluka. Zahvaljujemo NVO Justicia Srebrenik i Udruženju žena Lukavica na izvrsnoj saradnji i podršci, te Radio GračanicaRTV 7 Tuzla na medijskoj podršci.

13062004_1294777020538817_5916457251007796172_n 13076764_982377051857994_60446638037223241_n