Važno obavještenje

Kako bi pružili psihološku prvu pomoć nakon kriznih događaja građanima koji su pretrpjeli gubitke usljed poplava u Bosni i Hercegovini, Udruženje „HO HORIZONTI“ Tuzla poziva sve diplomirane psihologe, socijalne radnike, pedagoge, defektologe te studente završne godine Fakulteta za psihologiju sa područja Tuzlanskog kantona koji žele da doprinesu, da se u najkraćem roku jave na adresu Udruženja: Borić 3 ili na broj telefona 062/631-591, kontakt osoba – Lejla Imamović. Pri prijavi potrebno dostaviti dokaz o stručnoj spremi i ličnu kartu. Ovo će nam pomoći radi brzog razvrstavanja profesionalaca po nivou iskustva i stručne spreme i orjentisati nas kome je potrebna i kolika dodatna kratka obuka.