ZAVRŠEN CIKLUS DEBATA ZA MLADE

Tokom aprila i maja 2016. godine realizovano je ukupno 6 debata za mlade u opštinama Tuzla, Gračanica i Srebrenik. Debate su okupile predstavnike navedenih opština različitih nacionalnosti, spola, socijalnog statusa i dobi od 18-30 godina sa ciljem da izraze svoja mišljenja kao i da razviju kulturu dijaloga u procesu suočavanja sa prošlošću. Mladi su prezentirali svoje stavove na sljedeće teme: „Uticaj lokalnih omladinskih politika na izgradnju mira u lokalnoj zajednici“, „Govor mržnje – sportski događaji u mom gradu“ i „Odvojena sjećanja i obilježavanja stradanja civilnih žrtava rata“. Iako ove aktivnosti predstavljaju završetak ciklusa realizacije lokalnih debata za mlade o izgradnji mira u okviru Projekta „Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou“, koje Udruženje „HO Horizonti“ implementira u partnerstvu sa „Forumom žena“ Bratunac, ovo je samo početak aktivnosti sa izvrsnim mladim ljudima. “Naše ljudsko koje potiskujemo, a negativno koje ističemo nije zdravo ni za lični razvoj ni za razvoj zajednice,” zaključili su mladi Gračanice nakon završenih debata u ovoj opštini. U realizaciji aktivnosti su nas podržali ORC Akmos Srebrenik, ORC Tuzla i PGG Gračanica, te se i ovom prilikom zahvaljujemo na izvrsnoj saradnji.

13086713_1295633083786544_4323959479472891159_o 13087076_1296442387038947_1959711769848178803_o13062246_1294629633886889_8825291295991101727_n