Završen I ciklus lokalnih radionica

I ciklus lokalnih radionica

I ciklus lokalnih radionica

Učesnice treninga „Suočavanje sa prošlošću za izgradnju budućnosti“ Merima Skokić, Sandra Marković, Vesna Huremović i Danijela Ćehajić su realizovale I ciklus lokalnih radionica na temu „Razumijevanje i transformacija konflikta“ u Tuzli u periodu 23. septembar-23. oktobar 2013.

Radionice su okupile 45 mladih žena i djevojaka iz Tuzle različitih socijalnih i obrazovnih profila, a sa ciljem povećanja svijesti sudionica o potrebi razumijevanja osnova konflikta, prevencije, zaustavljanja i eskalacije na ličnom i društvenom nivou.

U pozitivnoj atmosferi, učesnice su razmijenile svoja iskustva i razmišljanja o izgradnji mira, te su inspirirane i motivirane da i same postanu agenti za promjene u svojoj lokalnoj zajednici.

Sve aktivnosti su implementirane u okviru Projekta “Ženski edukativni centar” finansijski podržanog od strane švedske Fondacije Kvinna till Kvinna. Više o projektu možete pročitati http://horizonti.ba/projekti/zenski-edukativni-centar-nastavak-projekta/.