Ženska lobi grupa upozorava javnost

Suprotno međunarodnim konvencijama koje tretiraju materiju ravnopravnosti spolova, u našem gradu u oblasti rodne ravnopravnosti se dešavaju retrogradne i negativne pojave. Umjesto da radimo na postizanju prijeko neophodne ravnopravnosti žena i muškaraca u upravljanju javnim poslovima, u ovom trenutku moramo da konstatujemo da je u fazi proces eliminisanja i ono malo žena koje su se našle na mjestima upravljanja. Od početka mandata nove lokalne i kantonalne vlasti, došlo je do smanjenja broja žena na vodećim funkcijama u javnom i političkom životu. Tražimo od općinske i kantonalne vlasti da preispita sve slučajeve gdje su smijenjene žene iz javnog i političkog života, a na njihova mjesta postavljeni muškarci. Tražimo da se implementira Zakon o ravnopravnosti spolova BiH i Akcioni plan ravnopravnosti spolova općine Tuzla. Na lokalnom nivou usvojen je Projekat „Unapređenje rodne ravnopravnosti Općinskog vijeća Tuzla„ USVOJENOG, 31. OKTOBRA 2013. GODINE, do danas nisu vidljive značajne promjene u korist ravnopravnosti spolova. Želimo da vjerujemo da su ova događanja posljedica nenamjerne i nedovoljne rodne osviještenosti, a ne zaista prave želje da se žene eliminišu iz sfere javnog djelovanja i upravljanja.

Ženska lobi grupa TK Formirana je 2013. godine iz potrebe zajedničkog djelovanja svih zainteresovanih žena na području Tuzlanskog kantona koje žele riješiti gorući problem sve manje zastupljenosti rodne ravnopravnosti u bh. društvu. Nastala kao dio projekta „Ženski edukativni centar“ do danas je okupila 8 članica, (sa težnjom daljeg proširenja) žena koje su aktivne u različitim političkim strankama, kao i žene koje su svoje djelovanje usmjerile na nevladin sektor i aktivno učešće u političkom i kulturnom životu. Djelovanje i aktivnosti Ženske lobi grupe diktiraju upravo njene članice, koje imaju odličnu saradnju i sa drugim ženskim lobi grupama i (ne)formalnim ženskim udruženjima širom BiH.