Živimo li u miru?

Živimo li u miru?

Živimo li u miru?

Mir i nenasilje temeljne su vrijednosti svih pokreta za prava žena, a mir je ujedno i ključni kontekstualni okvir u kojem se mogu realizovati i svi drugi ciljevi vezani za rodnu ravnopravnost i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije žena.

U okviru Projekta “Mir sa ženskim licem – osnaživanje žena za suočavanje sa prošlošću” koji implementiraju Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla i Organizacija žena “Lara” Bijeljina uz finansijsku podršku švedske fondacije Kvinna till Kvinna, počela je realizacija ciklusa radionica “Živimo li u miru?”. Prva u nizu je održana 23. oktobra u Tuzli, a potom u Bihaću 26. oktobra, Banja Luci 28. oktobra, Gradišci 4. novembra i Bratuncu 9. novembra 2013. godine.

Radionice su okupile aktivistkinje u NVO sektoru, žene u politici i prosvjetne radnice koje su ovom prilikom izrazile svoja shvatanja mira, te u radnim grupama konkretizovale korake lokalne akcije sa ciljem slanja poruke mira građanima i građankama svojih gradova. Lokalne akcije koje će uslijediti u svakom od ovih gradova imaju za cilj povećanje tolerancije u toj zajednici.

Do kraja 2013. godine planirano je održavanje radionica u Bijeljini, Grahovu, Modriči, Sarajevu, Višegradu, Zenici i Mostaru.