MEĐUENTITETSKI DIJALOG

Dvodnevne radionice „Medjuentitetski dijalog sa ženama o prioritetima tranzicijske pravde“održane su u Brčkom 27./28. maja i 4./5. Juna 2016. Na radionici su prisustvovale žene iz 12 gradova iz cijele Bosne i Hercegovine, koje su na sastancima lokalnih mirovnih mreža izrazile želju da učestvuju u dijalogu. Cilj radionica je uključivanje što većeg broja političarki, prosvjetnih radnica…

IZRADA AKCIONOG PLANA O IZGRADNJI MIRA ZA MLADE

U periodu od 17. – 20. maja 2016. godine, mladi sa područja Tuzlanskog kantona i regije Birač, prisustvovali su Radionici „Izrada akcionog plana za mlade“ koja je održana u Mostaru. Radionica je realizovana u okviru projekta “Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou” koji se implementira na području 6 opština – Bratunac, Srebrenica, Milići, Gračanica, Srebrenik…