DAN BIJELIH TRAKA

Članice Inicijative Mir sa ženskim licem po drugi put prisustvovale su Danu bijelih traka u Prijedoru. Oko 50 učesnica pridružilo se mirnoj šetnji kroz grad i performansu na trgu u Prijedoru koji se organizuje svake godine 31. maja. Ovim putem učesnice su odale počast žrtvama i podržale Inicijativu „Jer me se tiče“. Obilježavanje Dana bijelih…

JAVNA TRIBINA „TOLERANCIJA U DRUŠTVU“

U saradnji Međunarodne srednje škole, JU Elektrotehničke škole, Udruženja „Ho Horizonti“ iz Tuzle  i „Žene u crnom“ iz Beograda, 17. maja 2018. Godine održana je tribina na temu “Tolerancija u društvu – šta je to paradoks tolerancije!?”. Predavanje su održale članice Žena u crnom iz Beograda i Udruženja „HO Horizonti“Tuzla. Cijelim tokom tribine učenici su…

RADIONICA ZAGOVARANJE I LOBIRANJE

Trodnevna radionica “Zagovaranje i lobiranje” za mlade sa područja Birač regije i Tuzlanskog kantona, realizovana je od 27 do 29. aprila u Sarajevu u okviru projekta “Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou”. Radionica je okupila 12 mladih aktivista i aktivistica iz dvije regije koji su zajedno i vrijedno radili na zadatku, iznijeli svoja iskustva, pozitivne…

JAVNA PREZENTACIJA ŽENSKOG SUDA

Dana 11. aprila u sali Biblioteke „Derviš Sušić“ održana je javna prezentacija Ženskog suda. Prvi Ženski sud na teritoriji Evrope, održan je u Sarajevu, od 07. do 10. maja 2015. godine, u organizaciji 10 ženskih grupa sa prostora svih republika bivše Jugoslavije. Žene u crnom su tokom petogodišnjeg procesa organiziranja Ženskog suda bile nositeljice programskih…

MONITORING SASTANAK INICIJATIVE MIR SA ŽENSKIM LICEM

U okviru Inicijative Mir sa ženskim licem u martu je održan monitoring sastanak u Hotelu „Grand“ u Sarajevu. Sastanku su prisustvovale predstavnice organizacija članica Inicijative i predstavnici/ce Foruma ZFD. Izvršena je kratka evaluacija dosadašnjih aktivnosti i predstavljeni planovi za naredni period. U 2018. godini Forum ZFD odlučio je finansijski podržati nekoliko aktivnosti u okviru Inicijative.…

JAVNA TRIBINA „KAKO DO NAJMANJE 50%?“

Na inicijativu neformalne ženske Lobi grupe 24. aprila 2018. Sa početkom u 17:00 časova održana je Javna tribina na temu “Kako do najmanje 50%?”. Obzirom da smo suočeni sa problemom sve manjeg broja prisustva žena u političkom i javnom životu, a naročito na pozicijama odlučivanja u novembru mjesecu 2017. godine članice neformalne Lobi grupe objavile…

INTEGRISANJE JEDNAKOPRAVNOSTI U LOKALNOJ ZAJEDNICI

U okviru projekta “Integrisanje jednakopravnosti u lokalnoj zajednici” koji implementira Udruženje “HO Horizonti” Tuzla u partnerstvu sa “Forum žena” Bratunac na području opštine Lukavac u MZ Babice 23.04.2018.i na podruČju opštine Tuzla u MZ Srednja Lipnica 18.05.2018. godine održane su  radionice na temu “Prepoznavanje ženskih potreba/politika mira”. Cilj projekta je jačanje kapaciteta marginalizovanih žena iz…

SASTANAK ŽENSKE LOBI GRUPE

Dana 22. marta održan je sastanak sa članicama Ženske Lobi grupe Tuzla u prostorijama Udruženja „Ho Horizonti“. Na sastanku su razmatrana pitanja vezana za dalje aktivnosti Otvorenog pisma, zatim usklađivanje Statuta sa Zakonom o ravnopravnosti spolova. Još jedna od tema bila je Gender akcioni plan Grada Tuzla. Članice Ženske Lobi grupe također su se dotakle…