Povodom Međunarodnog dana žena – u Bosni i Hercegovini zaposleno samo 35,6 % žena.

Povodom 8. marta 2014
Povodom 8. marta 2014
Povodom 8. marta 2014
Povodom 8. marta 2014

Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, žene čine 51,7% od ukupno procijenjenog broja radno sposobnog stanovništva, a samo 35,6% je zaposleno. To je najniži procenat učešća žena u Jugoistoičnoj Evropi.

8. mart kao Međunarodni dan žena u svijetu se obilježava od početka 20. vijeka. Početak obilježavanja Osmog marta kao Dana žena, povezan je sa nizom akcija i protesta koje su organizirale radnice tekstilne i drugih industrija, boreći se za poboljšanje radnih uslova, povećanje plata i uopšte bolji položaj žena.

Povodom 8. Marta – Međunarodnog dana žena, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine organizirala je Sedmicu ravnopravnosti spolova koja je otvorena u ponedjeljak 3. marta 2014. godine konferencijom „Stereotipi i ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini“ u Sarajevu. Tokom konferencije prisutnim su se između ostalih obratili Samra Filipović-Hadžiabdić direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Anne-Marie Esper Larsen šefica UN Women ureda u BIH, Adisa Zahiragić Predstavnica Udruženja žena sudija u BiH i drugi.

U Bosni i Hercegovini su još uvijek prisutni stereoptipi o poželjnim zanimanjima i profesijama kojima se više bave žene ili muškarci. U vezi sa gore navedenom statistikom, u toku Sedmice ravnopravnosti spolova sagledavaju se rezultati i problemi u jačanju uloge žene, razmatra se sprječavanje svih oblika diskriminacije zasnovane na spolu, te poštivanje građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava žena u Bosni i Hercegovini.