Projekti

Mir sa ženskim licem

Projekat: “MIR SA ŽENSKIM LICEM – OSNAŽIVANJE ŽENA ZA SUOČAVANJE SA PROŠLOŠĆU” Period: januar 2013. – septembar 2014. Donator: Švedska Fondacija Kvinna till Kvinna Uz finansijsku podršku švedske fondacije...
Projekti

Ženski Edukativni Centar

 Projekat: ŽENSKI EDUKATIVNI CENTAR  Period: 01.01.2012.-31.12.2012. Donator: Švedska Fondacija Kvinna till Kvinna Sveobuhvatni cilj projekta: Žene imaju jaku poziciju u društvu i aktivno sudjeluju u procesima donošenja odluka i...
Projekti

Zaštita reproduktivnog zdravlja i prava mladih

Projekat „ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA I PRAVA MLADIH“ Period: 01.03.2007.-30.06.2008 Donator: Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA) Sveobuhvatni cilj projekta: Doprinos unaprijeđenju rodne ravnopravnosti kroz edukaciju mladih o reproduktivnom zdravlju...
Projekti

Timovi za borbu protiv nasilja u akciji

Projekat: „TIMOVI ZA BORBU PROTIV NASILJA U AKCIJI“ Period: 16.12.2008.-15.01.2010 Donator: UNIFEM CEE Sveobuhvatni cilj projekta  je doprinijeti većoj mobilizaciji lokalne zajednice u prevenciji nasilja nad ženama. Ciljna grupa:...
  • 1
  • 2