IZRADA AKCIONOG PLANA O IZGRADNJI MIRA ZA MLADE

U periodu od 17. – 20. maja 2016. godine, mladi sa područja Tuzlanskog kantona i regije Birač, prisustvovali su Radionici „Izrada akcionog plana za mlade“ koja je održana u Mostaru. Radionica je realizovana u okviru projekta “Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou” koji se implementira na području 6 opština – Bratunac, Srebrenica, Milići, Gračanica, Srebrenik…