U publikaciji predstavljene su priče o 17 žena i djevojčica koje su ubijene u Bosni i Hercegovini u periodu od 1991. do 1995. godine. Priče su nastale u želji da se život i stradanja žena otrgnu od zaborava i da se procesima suočavanja s prošlošću i pomirenja na ovim prostorima da i rodna dimenzija.

Prema podacima iz Bosanske knjige mrtvih, u ratu i BiH ubijena je 9901 žena. Samo po neka od njih upisana je na spomenicima i memorijalima koji su postavljeni za sjećanje na žrtve rata. Većina ubijenih žena živi samo u sjećanjima najbliže porodice koja obilazi njihove grobove ili postavlja pitanja pravde i kazne za njihovo stradanje.

U ovoj publikaciji željel smo da, pričama o 17 ubijenih žena i djevojčica, otvorimo pitanje zašto bi životi i sudbine žena stradalih u ratu bili manje važniza naše kolektivno pamćenje od života i sudbina svih poginulih vojnika i civila – muškaraca.

Priče o 17 žena i djevojčica podijeljene su u 5 poglavlja, na osnovu godina i načina stradanja:

[fancy_numbers variation=”purple”]

  1. Žrtve zločina
  2. Granata ne bira
  3. Heroina u bijelom mantilu
  4. Nevinost pred nasiljem
  5. Bez odgovora.

[/fancy_numbers]

Knjiga je nastala u okviru projekta  „Mir sa ženskim licem – ženska inicijativa za suočavanje s prošlošću“  koji implementira Fondacija „Lara“ iz Bijeljine i Udruženje „HO Horizonti“ iz Tuzle, pored kojih su još 10 partnerskih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine: Glas žene“ iz Bihaća, Fondacija Udružene žene iz Banjaluke, Udruženje građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova, Centar za pravnu pomoć ženama iz Zenice, Fondacija CURE iz Sarajeva, „Žena BiH“ iz Mostara, Udruženje žena „Most“ iz Višegrada, „Forum žena“ iz Bratunca i Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče.

KNJIGA RAT NIJE JEDNORODAN – PDF FORMAT.