Lista tekućih projekata

 • Mir sa ženskim licem – ženska inicijativa za suočavanje sa prošlošću Više ->
 • Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou Više ->
 • Ženski edukativni centar – nastavak projekta Više ->
 • Integracija principa rodne ravnopravnosti u lokalnoj zajednici Više ->
 • Mir sa ženskim licem – Osnaživanje žena za suočavanje sa prošlošću Više ->

KUTAK ZA VAŠE IDEJE!

ZAJEDNO ZA PRAVEDNO I RAVNOPRAVNO DRUŠTVO. KOJI SU PROBLEMI ŽENA U VAŠOJ LOKALNOJ ZAJEDNICI? ŠTA MOŽEMO ZAJEDNO URADITI? IMATE IDEJU ZA PROJEKAT/AKCIJU?

JAVITE NAM SE! JEDNOSTAVNO NAS KONTAKTIRAJTE PUTEM NAŠE KONTAKT STRANICE. MI VAS ČEKAMO!

Lista implementiranih projekata

 • Ženski Edukativni Centar Više ->
 • Psihološki centar Tuzla (2000-2011) Više ->
 • Doprinos održivom povratku kroz jačanje i poboljšanje psihološkog blagostanja povratnica u regiju Birač (2004) Više ->
 • Promocija jednakopravnosti spolova putem radionica o Zakonu o ravnopravnosti spolova BiH (2006) Više ->
 • Podrška promociji i implementaciji Zakona o ravnopravnosti spolova BiH u cilju unaprijeđenja položaja žena u lokalnoj zajednici Više ->
 • Unaprijeđenje zdravlja žena (2006) Više ->
 • Doprinos implementaciji Zakona o ravnopravnosti spolova kroz osnaživanje općinskih komisija za ravnopravnost spolova“ (2006 – 2007.) Više ->
 • Zaštita reproduktivnog zdravlja i prava mladih (2007-2008) Više ->
 • Psihosocijalna podrška majkama i djeci u post-ratnoj BIH Više ->
 • Doprinos promociji i implementaciji Zakona o ravnopravnosti spolova BiH kroz podizanje svijesti o ulozi žena u javnom i političkom životu (2008) Više ->
 • Timovi za borbu protiv nasilja u akciji (2009) Više ->

1 komentar

 1. Pingback: 2contact

Comments are closed.