Projekat „DOPRINOS PROMOCIJI I IMPLEMENTACIJI ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA BIH KROZ PODIZANJE SVIJESTI O ULOZI ŽENA U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU”

Period: juni – oktobar 2008

Donator: CARE International NWB

Sveobuhvatni  cilj projekta je unaprijeđenje mogućnosti za veće učešće žena u javnom i političkom životu kroz njihovo jačanje za aktivno učešće na izborima.

Ciljna grupa: Predstavnici/e općinskih komisija za ravnopravnost spolova u općinama Tuzla, Živinice, Banovići, Lukavac i Gračanica, Komisije za ravnopravnost spolova Skupštine TK, foruma žena u mjesnim zajednicama, kandidatkinje na lokalnim izborima; članice Udruženja žena Tuzla i Udruženja Snaga žene Tuzla, Dom zdravlja Lukavac – Ambulanta G.Poljice i lokalna zajednica u cjelini.

Projektne aktivnosti:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

  • okrugli sto „Polažaj žena kandidatkinja na izborima“
  • okrugli sto „Izrada konkretnog plana akcije općinskih i kantonalne komisije za ravnopravnost spolova za podršku kandidatkinjama u kampanjama za lokalne izbore“
  • radionica „Politika na ženski način“
  • tehnička asistencija za Udruženje žena Tuzla i Udruženje Snaga žene Tuzla
  • grant za zajednicu – saradnja sa lokalnom zajednicom i podrška u jačanju kapaciteta za rad na preveniciji nasilja u porodici.

[/fancy_list]