Projekti

Psihosocijalna podrška majkama i djeci

Projekat: „PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA MAJKAMA I DJECI U POST-RATNOJ BIH”

Period: 01.04.2007.- 31.12.2007.

Donator: Ministarstvo za inostrane poslove Norveške i Vijeće za mentalno zdravlje, Norveška

Projekat je realizovan u saradnji sa Univerzitetom Oslo, Psihijatrijskom klinikom Tuzla i NVO “Forum žena Bratunac”.

Projektni ciljevi:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

  • obezbijediti psihosocijalnu podršku majkama i djeci kojima je neophodna
  • evaluirati da li je pružena pomoć imala pozitivne efekte
  • obezbijediti akademsko obrazovanje za kliničare sa područja Tuzle.

[/fancy_list]

U okviru ovog projekta, HO Horizonti Tuzla u saradnji sa Forumom žena Bratunac realizira klinički rad, a UKC Tuzla vrši evaluaciju programa putem inicijalnog i finalnog testiranja majki i djece.

Projektne aktivnosti – Horizonti:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

  • grupne sesije za majke
  • trening lidera grupa
  • organizacija seminara.

[/fancy_list]

Relizirajući ovaj projekat nastavili smo da djelujemo u pravcu postizanja naših strateških ciljeva, te doprinijeli poboljšanju mentalnog zdravlja porodica sa ratnom traumom koji i danas žive u teškim uslovima, a putem  pružanja psihosocijalne podrške majkama i djeci koji žive u izrazito teškim uslovima. S obzirom da se projekat realizirao na podrućju Tuzle i Bratunca, te da su grupe majki bile različite nacionalne pripadnosti, realizacijom ovog projekta doprinijeli smo i poboljšanju komunikacije među različitim etničkim skupinama, prvenstveno na području opštine Bratunac.