Projekti

Ženski edukativni centar – nastavak projekta

Projekat: “ŽENSKI EDUKATIVNI CENTAR – NASTAVAK PROJEKTA”

Period: januar 2013. – septembar 2014.

Donator: Švedska Fondacija Kvinna till Kvinna

U 2013. godini, Udruženje „HO HORIZONTI“ će implementirati Projekat „Ženski edukativni centar“ uz podršku donatora Kvinna till Kvinna, koji predstavlja nastavak istoimenog projekta koji je počeo u januaru 2012. godine. Projekat adresira problem niske zastupljenosti žena u javnom i političkom životu u Bosni i Hercegovini i promovira učešće mladih žena u procesima odlučivanja i demokratskim procesima kroz edukaciju, ohrabrivanje njihovog liderstva, aktivizma i volonterizma. Zasniva se na konsultacijama i planiranju između partnerskih organizacija „Forum žena“ Bratunac i Udruženja „HO HORIZONTI“ Tuzla.

Primarne ciljne grupe projekta su mlade žene iz Tuzle, starosne dobi od 18-35 godina, studentice, aktivistice u organizacijama civilnog društva i političkim partijama, te žene iz Općine Tuzla, tj. političarke, vijećnice u Općinskom vijeću Tuzla, članice Komisije za ravnopravnost spolova Općine Tuzla, eminentne žene iz javnog života i žene iz tuzlanskih mjesnih zajednica.

Krajnji korisnici Projekta su lokalne zajednice u Tuzli, uključujući ne samo učesnice projekta nego i ostale članice nevladinih organizacija i političkih partija, kojima će ta akcija koristiti kroz prenošenje znanja od učesnica projekta. Na široj razini, svi građani Tuzle će imati korist od projekta kroz informisanje o radu Općinskog vijeća Tuzla sa perspektive rodne jednakopravnosti, radu izabranih političarki i njihovih inicijativa, te kroz poboljšane mogućnosti da komuniciraju sa članovima Općinskog vijeća Tuzla.

Važnost Projekta za ciljne grupe i krajnje korisnike se reflektuje u boljem prepoznavanju principa jednakih mogućnosti u javnom i političkom životu i prepoznavanju da, bez izgradnje stabilnog društva zasnovanog na pomirenju kao ključnoj vrijednosti političkog života, žene neće biti u mogućnosti da postignu stvarnu jednakopravnost i jednake mogućnosti za učešće u javnom životu.

Štaviše, problemi i potrebe ženske populacije će biti više diskutovane i analizirane u lokalnoj zajednici, a identificirani zajednički interesi i potrebe žena će biti bolje zastupljeni u Općinskom vijeću Tuzla.

Nakon početnog referentnog istraživanja, Udruženje „HO HORIZONTI“ Tuzla će od januara 2013. godine do septembra 2014. godine, u okviru Projekta „Ženski edukativni centar“ implementirati radionice „Suočavanje s prošlošću za izgradnju budućnosti“ i  „Mogućnosti i prilike za učešće u odlučivanju na lokalnom nivou“, te radionice na iste teme za mlade žene u lokalnim zajednicama koje će voditi peer edukatorice, okrugli sto „Učešće vijećnica Općinskog vijeća u odlučivanju“, te seminar. Projekat predviđa formiranje lokalne ženske lobi grupe u Tuzli, nakong čega slijedi njeno umrežavanje sa ženskom lobi grupom iz Bratunca.  U ovom periodu je planiran monitoring rada Općinskog vijeća Tuzla sa aspekta rodne jednakopravnosti, te iniciranje kreiranja i usvajanja Gender Akcionog plana na lokalnom nivou. Također, posebno planiranom kampanjom obilježit ćemo „21. septembar – Međunarodni dan mira“.

Poboljšane mogućnosti za žene u Tuzli da iniciraju i preduzmu akcije od koristi za svoju zajednicu i povećana svjesnost kod mladih žena u Tuzli o važnosti njihove participacije u procesima odlučivanja i izgradnje mira su rezultati koje očekujemo da ćemo postići nakon implementacije Projekta.